Polița RCA in format electronic a fost declarată, in sfarșit, ca fiind 100% legală.

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat modificarea şi completarea Normei nr. 20/2017 privind asigurările auto din România în ceea ce priveşte articolul care reglementează dovada încheierii asigurării RCA în cazul eventualelor controale.

Așadar, dovada încheierii asigurării RCA online, în cazul controalelor efectuate de către autorităţile abilitate o constituie poliţa de asigurare RCA şi contractul RCA emise de către asigurătorul RCA, pentru perioada de valabilitate înscrisă, prezentate pe suport hârtie sau în format electronic.

În plus, se stipulează faptul că dovada încheierii asigurării RCA, în cazul controalelor efectuate de către autorităţile abilitate, o constituie şi informaţia rezultată din interogarea bazei de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României, prin care se certifică existenţa unui contract RCA valabil la data interogării.

Încă un pas spre normalitate și spre viitor.

Pentru că viitorul RCA este pe mobil.

Dovada incheierii asigurării RCA, in cazul controalelor efectuate de către autorităţile abilitate, a devenit electronică...

Citește în continuare . . .

Cel mai mic preț

în 60 de secunde.