Asigurarea RCA - Asigurarea de Răspundere Civilă Auto

Asigurarea RCA este un contract încheiat între proprietarul unui vehicul, persoană fizică sau juridică și o societate de asigurări care are dreptul de a practica asigurarea RCA pe teritoriul României. În baza acestui contract, asigurătorul care a emis asigurarea RCA plăteşte despăgubiri terţelor persoane păgubite în urma unui accident provocat de vehiculul sau tramvaiul pentru care s-a încheiat asigurarea, pentru daunele materiale şi/sau decesul ori vătămările corporale, inclusiv daunele morale, suferite în acel accident.

Când trebuie încheiată o asigurare auto RCA?

- La înscrierea în circulație, prin înmatriculare sau înregistrare în România.
- În momentul expirării vechii asigurari auto RCA în condițiile în care vehiculul respectiv rămâne suspus înmatriculării sau înregistrării în România.

Excepție de la încheierea unui contract RCA o au persoanele fizice și juridice care utilizează exclusiv vehicule în scopul antrenamentelor, curselor, întrecerilor sau raliurilor, organizate legal. Pentru riscurile ce pot apărea din aceste activități, proprietarii de vehicule sau organizatorii competiției se pot asigura facultativ. Proprietarul unui vehicul trebuie să deţină un contract RCA valabil pe toată perioada în care vehiculul este înmatriculat/înregistrat, chiar dacă acesta nu este utilizat. Prețul poliței variază în funcție de clasa de bonus malus RCA în care vă încadrați.