De ce ai nevoie de asigurare RCA?

Ce reprezintă o asigurare RCA?

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - RCA este un contract încheiat între proprietarul unui vehicul, persoană fizică sau juridică și o societate de asigurări care are dreptul de a practica asigurarea RCA pe teritoriul României. În baza acestui contract, asigurătorul care a emis asigurarea RCA plăteşte despăgubiri terţelor persoane păgubite în urma unui accident provocat de vehiculul sau tramvaiul pentru care s-a încheiat asigurarea, pentru daunele materiale şi/sau decesul ori vătămările corporale, inclusiv daunele morale, suferite în acel accident.

În cazul producerii unui accident rutier, în urma căruia în anumite cazuri se poate încheia o constatare amiabilă online, fără a mai merge la polițe, pagubele produse altor persoane pot fi însemnate, iar acoperirea acestora poate fi imposibilă mai ales în situația nefericită în care din accident rezultă victime. Orice accident survine pe neașteptate astfel încât ne poate surprinde nepregătiți în a-i face fată din punct de vedere financiar, o presiune în plus la stresul de ordin emoțional sau de altă natură asociate acestui eveniment. În acest context, măsura de protecție o reprezintă o asigurare RCA.

Obligativitatea încheierii RCA rezultă din necesitatea garantării încasării despăgubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate, în timp util, indiferent de situația materială a celui care a produs paguba. Acest sistem de asigurare este obligatoriu în toate țările Spațiului Economic European, precum și în celelalte state membre semnatare ale convenției „Carte Verde”. Cartea Verde în format fizic a fost eliminată, polița RCA electronică fiind acum valabilă.

 

Când trebuie încheiată o asigurare auto RCA?

- la înscrierea în circulație, prin înmatriculare sau înregistrare în România;

- în momentul expirării vechii asigurări RCA în condițiile în care vehiculul respectiv rămâne suspus înmatriculării sau înregistrării în România.

Excepție de la încheierea unui contract RCA o au persoanele fizice și juridice care utilizează exclusiv vehicule în scopul antrenamentelor, curselor, întrecerilor sau raliurilor, organizate legal. Pentru riscurile ce pot apărea din aceste activități, proprietarii de vehicule sau organizatorii competiției se pot asigura facultativ.

Proprietarul unui vehicul trebuie să deţină un contract RCA valabil pe toată perioada în care vehiculul este înmatriculat/înregistrat, chiar dacă acesta nu este utilizat. Prețul poliței variază în funcție de clasa de bonus malus RCA în care vă încardați.

Legea permite ca, la cererea asiguratului, contractul RCA să poată fi suspendat pe perioada suspendării dreptului de circulație al vehiculului sau pe perioada imobilizării acestuia, cu obligația depunerii plăcuțelor de înmatriculare/înregistrare la autoritatea care le-a eliberat. Asiguratul are, în această situație, obligația ca pe toată durata suspendării contractului RCA să imobilizeze vehiculul într-un spațiu privat, în afara domeniului public.

 

Ce daune acoperă polița RCA?

Asigurarea RCA acoperă daunele provocate de un accident produs prin intermediul unui vehicul asigurat RCA, către o parte terță. În caz de accident puteți fi avantajat în recuperarea daunelor dacă ați încheiat o asigurare RCA cu decontare directă. Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se acordă despăgubiri în bani pentru:

- vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial; membrii familiei asiguratului sau conducătorului auto vinovat de accident sunt acoperiți de asigurarea RCA pentru propriile vătămări corporale.

- prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparații, dovedite cu acte;

- costuri pentru readucerea vehiculului la starea dinaintea accidentului;

- prejudicii reprezentând consecința a lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opțiunii păgubitului;

- cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat până la unitatea reparatoare aleasă de dumneavoastră de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.

- cheltuieli de judecată și/sau aferente soluționării alternative a litigiului.

- pentru avarierea sau distrugerea bunurilor aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, si pentru bunurile aflate în interiorul vehiculului vinovat, numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul vehiculului respectiv, precum şi dacă nu aparţineau proprietarului, utilizatorului ori conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului.

Despăgubirile se acordă în funcție de valoarea prejudiciului și până la nivelul maxim prevăzut de lege. Limitele maxime de despăgubire acoperite prin asigurarea RCA sunt:

- pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite – contravaloarea în lei a valorii de 1.220.000 euro;

- pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite – contravaloarea în lei a valorii de 6.070.000 euro. Informații furnizate cu ajutorul ghidului RCA - ASF.

Nu mai costă puțin, dar te poate salva de alte costuri.

Citește în continuare . . .

Cel mai mic preț

în 60 de secunde.