Ce trebuie să știi despre asigurarea auto RCA

Începem cu cea mai importantă informație, poate, legată de asigurarea auto RCA în 2023:

Ce faci când ai un accident provocat de o mașină fără asigurare RCA?

Cine îți plătește daunele? În acest caz, constatul amiabil nu mai are nici o valoare, pentru că cel care a provocat accidentul nu are poliță RCA. Trebuie să contactați poliția pentru întocmirea unui Proces Verbal de constatare a accidentului auto.

Conform articolului 33 din Legea 132/2017, B.A.A.R, Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România este organismul autorizat să acorde despăgubiri în cazul în care autovehiculul sau tramvaiul vinovat în accidentul rutier nu deține o poliță RCA valabilă.

Dacă ești așadar păgubit RCA într-o astfel de situație, atunci, după ce aveți Procesul Verbal de la Poliție va trebui să contactați B.A.A.R. pentru deschiderea unui dosar de daună pentru accidentul în care ați fost implicat cu un vehicul fără asigurare auto RCA. Acesta va acorda despăgubiri atât pentru daune materiale, cât și pentru vătămări sau decese în urma accidentului auto.

Perioada pe care se poate încheia o asigurare auto RCA online

O asigurare RCA este obligatorie pe toată perioada de înmatricularesau înregistrare a unui vehicul. Încheierea contractului RCA, a asigurării auto, se poate face pentru o perioadă de la 1 lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcție de opțiunea dumneavoastră.

Pot exista și perioade mai mici de 1 lună în următoarele situații:

- pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre ale SEE pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietății, dovedită cu documente justificative;

- pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile.

- vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulație, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile.

Există două tipuri de asigurare RCA auto – cea standard și asigurarea cu decontare directă.

Cum pot să fac asigurarea RCA

Asigurarea RCA poate fi încheiată cu oricare dintre societățile de asigurare autorizate de ASF în acest sens. Verificaţi lista actualizată a societăţilor autorizate pentru RCA pe pagina de internet www.asfromania.ro, unde mai puteți găsi și comunicările publice ale autorității, atenţionări şi recomandări către consumatori, legislaţie, statistici şi rapoarte referitoare la piaţa de asigurări, registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare. Nu încheiați o asigurare auto RCA cu o societate care nu se regăsește în lista menționată, deoarece aceasta nu va fi valabilă.

Pentru a obţine sprijin la încheierea unui contract de asigurare, aveţi posibilitatea să vă adresaţi şi unui broker de asigurare (lista brokerilor autorizaţi poate fi consultată în registrul asigurătorilor şi brokerilor, disponibil pe pagina de internet www.asfromania.ro), care va căuta ofertele de asigurare disponibile pe piaţă, vă va oferi informaţiile de care aveţi nevoie pentru încheierea asigurării și va elibera contractul potrivit opțiunii dumneavoastră. Brokerul de asigurare auto este doar un intermediar în relaţia dintre dumneavoastră şi societatea de asigurare, îndeplinind totodată şi rolul de consultant.

Desigur, puteți încheia rapid RCA online pe mobil sau pe desktop.

Pentru a încheia o poliţă RCA trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

- vehiculul să fie înmatriculat/supus înmatricu-lării sau înregistrat în România;

- asiguratul să fie persoana fizică sau juridică înscrisă în documentele de identificare a vehiculului / persoana pe numele căreia urmează să se înmatriculeze vehiculul (este valabil şi în cazul vehiculelor achiziţionate în leasing).

Contractul RCA

Dovada încheierii asigurării RCA o reprezintă contractul de asigurare RCA și polița RCA, care atestă existența asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule. Condițiile contractuale sunt stabilite de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările și completările ulterioare și de reglementările ASF. Dacă doriți, puteți negocia cu asigurătorul includerea și a altor clauze suplimentare.

La încheierea asigurării obligatorii RCA, asigurătorul emite contractul de asigurare RCA împreună cu polița de asigurare RCA, respectiv chitanţa în cazul în care plata se efectuează cu numerar și îi pune la dispoziție formularul pentru constat amiabil de accident, constat amiabil care se poate face și online. Contractele RCA se emit în sistem electronic și sunt dovedite în cazul controalelor efectuate de către autorităţile abilitate prin polița de asigurare RCA emisă de către asigurătorul RCA, pentru perioada de valabilitate înscrisă. Polița RCA electronică este și ea valabilă.

Pentru a vă asigura de corectitudinea întocmirii asigurării, trebuie să verificaţi dacă contractul RCA conţine:

- numărul și data încheierii contractului pentru asigurarea auto

- informaţii despre părţile implicate în contract

- perioada de valabilitate a asigurării

- limitele maxime de despăgubire

- prima de asigurare

- numărul și scadența ratelor

- intermediarul

- clasa bonus-malus RCA

- numărul de înmatriculare/înregistrare și numărul de identificare al vehiculului

- statele în care acest document are valabilitate

IMPORTANT – mai multe polițe valabile

În cazul în care, pentru același vehicul, la data producerii accidentului există mai multe asigurări RCA valabile, cuantumul total despăgubirii este unic iar despăgubirea este plătită în părți egale de toți asigurătorii RCA.

Și, important - în cazul în care ai avut un accident auto și ești partea păgubită, poți primi, în mod gratuit, o mașină de înlocuire, la schimb cât timp a ta este în service. Informații furnizate cu ajutorul ghidului RCA - ASF.

Dacă ai mai multe polițe RCA valabile? Sau în caz de accident fără asigurare RCA?

Citește în continuare . . .

Cel mai mic preț

în 60 de secunde.